Karate

Vad är karate? karate(den tomma handens väg)

Karate är en kampsport inom de sk. Budo- arterna. Attacker och försvar utförs med maximalstyrka och snabbhet, där fullständig självkontroll eftersträvas.

Karate har enligt legenden sina rötter i 300- talets Indien och spreds till kina. På 1300-talet hade kamparten nått den japanska ön Okinawa där den utvecklades. I träningen ingår olika slag, blockeringar, svep, sparkar och kast som utförs mot en eller fler motståndare.

Ett träningspass har normalt tre olika moment: uppvärmningsgymnastik och uppmjukningsövningar, teknikträning och slutligen styrka- och konditionsträning. Vissa ser karate som en konst, andra enbart motion och självförsvar.

Tävlingsverksamheten inom karate är stor, från barn- och ungdomstävlingar till högsta internationella elit för både damer och herrar. Man kan tävla i kata (form) och i kumite (kamp).

Karate har som idrott ca 25 000 utövare i Sverige och ca 100 miljoner runt om i världen.

Förutom det idrottsliga utövandet anammar de flesta karatekas budons filosofi som livsstil, där nyckelord är respekt, ödmjukhet och disciplin vilka ska genomsyra träningen såväl som allt annat du gör i din vardag. Karate är fostrande och en idrott där du kan lära och träna hela livet.

Karate i sin ursprungliga form uppstod som ett träningssätt för att stärka de försvagade och vår grund är än idag självförsvar. Vårt träningsspråk är japanska och kvinnor/män tränar tillsammans och samma saker. I fysiska utövandet av karate tränas hela kroppen, genom övningar i styrka, smidighet, koordination, balans samt inlärning av självförsvarstekniker.

VIKTIGA PUNKTER I KARATE!

FORM Ambitiös karateträning i kroppsrörelse, eller form, vilken är psykiskt och fysiskt korrekt .

BALANS Alla delar av kroppen måste harmoniera ( formen ) för att kunna uppnå nödvändig balans och stabilitet då man utför de mångskiftande karateteknikerna.

TYNGDPUNKTEN Tyngdpunkten skiftar alltid. Detta är nödvändigt för att undvika att ge motståndare möjlighet att attackera.

KRAFT Karatens grundslag och grundsparkar förvärvar sin styrka vid koncentrationen av maximal styrka vid träffögonblicket.

HASTIGHET Styrkekoncentrationen beror till stor del på den hastighet med vilken karatetekniken utföres. Större hastighet resulterar i större kraft.

KRAFRKONCENTRATION För att förvärva maximal kraft är det nödvändigt att vid träffögonblicket samtidigt använda maximal hastighet i kombination med styrka från alla delar av kroppen.

MUSKLARNAS BETYDELSE Kraft att röra kroppen erhålles via musklerna. Vältränade kraftfulla och elastiska muskler är nödvändiga i karate.

RYTM Det rätta framförandet av en serie rörelser är omöjlig utan rytm. En jämn men samtidigt kraftfull växling av kroppen från en teknik till en annan är ett absolut krav ( måste ) i karate.

TIMNING Korrekt ” timing ” är av yttersta vikt vid utförda tekniker. Om ” timingen ” är bristfällig misslyckas tekniken.

HÖFTER Genom att använda höfterna erhålles maximal kraft vid varje rörelse.

TANDEN TANDEN är området direkt bakom naveln i kroppens centrum Det är här kroppens tyngdpunkt finns. Japanska budoinstruktörer har ständigt betonat TANDENS betydelse. De anser att här finns livskraftens centrum, samt att detta område tillsammans med höfterna utgör grunden för kraften och balansen vid alla rörelser och tekniker.

Karatens tre ben

Karate är inte bara fight. Karate är inte bara djupa ställningar och böjda knän och vandring fram och tillbaka i Dojon. Karate är en hel livsfilosofi uttryckt med hjälp av fysiska övningar, träning i självdisciplin och meditation över vikten av ödmjukhet, respekt och viljestyrka.

Verktygen man har till sitt förfogande är karatens tre ben; Kihon, Kata & Kumite

Kihon

Kihon betyder ”Grunder”. I Kihon tränar man de grundläggande teknikerna för sparkar, blockeringar & slag. Kihon inbegriper även korrekt hållning, benställningar, andning och inlärning av de japanska benämningarna på kroppsdelarna, ställningarna och rörelserna. Inom Shotokan-karate är Kihon viktigare än inom många andra stilar, eftersom man anser att konsekvent nötning av Kihon-tekniker inpräntar rätt anda och attityd hos Karatekan. Det hjälper även till att de rätta rörelserna fastnar i muskelminnet.

Kata

Kata är ett slags förbestämt, pedagogiskt rörelsemönster med offensiva och defensiva tekniker. Denna disciplin har mycket långa anor och tränas i alla klubbar som utövar traditionell karate. Många instruktörer anser att det är just i kata som det går att finna nyckeln till karate. I rörelsemönstret kan man nämligen hitta århundraden av erfarenheter som lagts till varandra.

Rent språklig betyder ordet ” form”. Kata i sin helhet är inget man använder sig av i en kamp, men enskilde rörelser är hämtade från och används i verkliga situationer. Karateträning är också en mycket god fysisk träning som gör dig smidig och stark.

Katorna har olika namn beroende på vilken typ av kamp som den är tänkt att efterlikna. Ibland har inspirationen kommit från t.ex kattens eller tranans sätt att försvara sig. I andra fall anger katans namn bara de antal steg som man behöver utföra. Men inte sällan är katans ursprung helt okänt i dag.

I kata på tävling bedöms man bl.a på timing, rytm, fokusering, balans, hastighet och andning. Viktig är också att utförandet inte liknar en dans eller teater uppvisning. Istället skal den uppvisas enligt traditionella värden och principer. Kata skall vara realistisk i självförsvarstekniker och kamptermer samt uppvisa koncentration, uthållighet och kraftpotential. Den måste visa såväl styrka, uthållighet och hastighet som elegans, rytm och balans. Kata på tävling kan utföras både individuellt och i lag.

Kumite (fighting)

Kumite är fightingmomentet i karatetävling och indelas normalt i ett antal officiella viktklasser. I kumite kan man tävla både individuellt och som en del av ett lag. I kumite ges poäng för väl utförda tekniker och det går snabbt när de kommer. Höga sparktekniker och kast ger ter poäng, spark mot kroppen två poäng och slagtekniker ett poäng, vilket signaleras av domarna genom flaggsignaler. Segrare utses när någon leder med 8 poäng skillnad, en tävlande ger upp, diskvalificeras eller när matchtiden är slut.

Teknikerna och träffar ska vara realistiska men du måste kunna uppvisa kontroll, knockout är inte tillåtet i tävlingskarate och varningar kan delas ut om du har för dålig kontroll. Då varje teknik ska vara så väl utförd att den i en verklig självförsvarssituation ensam ska kunna oskadliggöra en motståndare, stannas matchen symboliskt då domaren delar ut poäng och motståndarna startar sedan om. Effekt, kraft, god form, fokus och sportslig attityd är några av kriterierna som ska uppfyllas för att en teknik ska ge poäng.

Kumite

Förutom vanliga träning- har vi har speciella extra träningspass för kumite (kamp) där förväntas det att den enskilda eleven själv har följande utrustning:

Tandskydd. Knogskydd. Fot och benskydd. Suspensoar. Bröstskydd. (kvinnor). Alla utrustning går att köpa i klubben.

Inom karaten så finns ett rang- system med olika grader eller nivåer som är steg på vägen i en karatekas utveckling. Vilken grad man har visas av färgen på bältet. Olika karatestilar har variationer i antalet grader och färger. Inom SKIF shotokan karate så finns det 10 st, elevgrader, kyu som har olika färger på bältet och 10 st mastergrader, Dan som bär svart bälte.

BÄLTEN

Graderingsriktlinjer – kyu Ca tid till grad

10 kyu Inget. Här börjar man.

Kyuku 9 kyu, vit bälte 1 termin. Hachikyu 8 kyu, gul bälte 1 termin

Nanakyu 7 kyu, orange bälte 1 termin. Rokkku 6 kyu, grön bälte 1 termin

Gokyu 5 kyu, blåt bälte 1 termin. Yonkyu 4 kyu, blå bälte 1 termin

Sankyu 3 kyu, brunt bälte 2 terminer. Nikyu 2 kyu, brunt bälte 2 termin

Ikkyu 1 kyu, brunt bälte 2 terminer. Shodan 1 dan, svart bälte 3 terminer läger (teoriprov)

1 Dan – 2 Dan, 2 år. 2 Dan – 3 Dan, 3 år. 3 Dan – 4 Dan 4 år. 4 Dan – 5 Dan 5 år. 5 Dan – 6 Dan – 6 år.

GRADERING /Rätt att gradera!

Observera att tiden är medelvärden och utgår från en 75% närvaro + 2 läger/år. Individuella avvikelser kan därför bli stora! Mindre träning ger längre tid till nästs grad och naturligvist tvärtom.

Gradering genomförs när eleven är mogen och uppfyller kraven. Detta innefattar även etikett och förståelse för budo.

Gradering är därför inget test eller ett ”försök” utan en konfirmation på det man redan uppnått.

Av den anledningen är det Instruktören som avgör när och vem som ska gradera.

Vid varje gradering så ska man uppvisa kihon, kumite och kata. För varje grad finns tillhörande tekniker och kombinationer, sparring och kata.

I regel så avslutas varje termin med gradering, där man om man tränat regelbundet och flitig får möjlighet att testa för en ny bältesgrad. Ju högre grad man testar för så ökas också kraven.

Kyu- gradering genomförs i klubbens egen regi inför chefsinstruktör Roberto Bebinno.

Juniorer under 15 år graderar till halvgrader, sk. Mon. Dessa utmärks genom bälten som är vita och har en längsgående färgad rand.

Svart bälte

Svart bälte visar att man behärskar alla grundtekniker och att man har skaffat sig en hög förståelse för karatens principer och det som utmärker SKIF shotokan karate.

Inom SKIF så är det möjligt att nå det svarta bältet efter ungefär 5 år om man har en viss talang och tränar regelbundet och flitigt hela tiden. I praktiken så så är det vanligare med minst 7 års träning.

Dan- grader upp till Sandan (3: Dan) genomförs i samband med sommarläger med Shihan Refik Bebinno 7 Dan.

Högre Dan-graderingar kan endast genomföras i SKIF HQ Hombo-Dojo i Tokyo eller vid speciella seminarier anordnade av SKIF HQ, För svartbältesnivåerna så måste det gå månader år mellan varje gradering och dessa innehåller förutom att uppvisa färdigheterna även teoretiska delar och skicklighet i att undervisa.

De allra högsta graderna ( 8-10 Dan) är rena hedersutnämningar för personer som vigt hela sitt liv åt karate-Do och tillfört något synnerligen extraordinärt till SKIF. Den enda som innehar graden 10 Dan är SOKE Hirokazu Kanazawa. Även mästarna Funakoshi och Nakayama har haft 10 Dan, men blivit tilldelade dessa postumt.