Dojoetikett

Sträva alltid efter att följa karatens regler

Vi värnar om en bra träningsmiljö för alla våra medlemmar för att ni ska trivas hos oss och för att träningen ska bli så rolig och effektiv som möjligt. För många är våra ordningsregler en självklarhet, för andra kommer här en påminnelse.

Visa och ha respekt för varandra ! Var vänliga mot varandra och hjälp varandra med träningen. Var vänner och kom ihåg att vi alla strävar mot samma mål.

1 Försök utveckla dig själv till en person med god karaktär.

2. Håll fast vid ett liv i hederlighet, redbarhet och värdighet.

3. Satsa alltid all din kraft och själ i allt vad du företar dig.

4. Öva artighet och förståelse för dina medmänniskor.

5. Ha alltid fullständig kontroll över dit humör. Förlora aldrig behärskningen.

DOJO ETIKETT / ORDNING OCH REDA!

Med karaten som härstammar från japan följer också vissa seder som gör att träningen skiljer sig från annan idrott. Här följer ”regler” eller riktlinjer för ett korrekt uppförande i dojo (träningslokalen)

 • Buga (hälsa) alltid när du kommer till och lämnar dojo med ett ljudligt ”OSS”, och före och efter träning med partner.
 • Hälsa de närvarande i dojon genom att säja ” oss” de närvarande svarar då med ” oss ” såvida de ej är upptagna med att träna.
 • Om du kommer försent till träningen, hälsa din instruktör ” oss sensei ” ,utför sedan bugningscermonin på egen hand och invänta instruktörens tecken på att du kan gå in i ledet. Att delta i träningen.
 • Äldre medlemmar skall vara vänliga mot de yngre och hjälpa dem i deras träning. Var vänner och kom ihåg att vi alla strävar mot samma mål.
 • Tilltala instruktören ” sensei ” och hälsa först.
 • ” svart-bälte kallas ”sensei ”och lägre graderade tränare kallas för ”senpai”
 • Under träningen koncentrera dig på karate och ingenting annat.
 • Det är högre graderades skyldighet att hjälpa läger graderade.
 • Medlem skall respektera instruktören och instruktören skall sträva efter att vara ett föredöme för eleverna.
 • Omklädd karate-ka som ej deltar i träningen uppträder i dojo så att hans närvaro ej stör träningen.
 • Yngre medlemmar skall alltid visa största respekt för de äldre och hälsa först.
 • När du tilltalar andra medlemmar i dojon, använd ”san ” efter deras namn.
 • Träna tillsammans och inte mot varandra.
 • Medlem skal använda vårdat språk och respektera de andra.
 • Inget individuellt prat under träningen. Har du problem med någon teknik, fråga instruktören.
 • Det är förbjudet att biträda dojon med skor.
 • Lägg tillbaka alla redskap och material på rätt plats
 • Hål din karate-gi ren / håll dina fötter rena och dina naglar klippta.
 • Det är förbjudet att röka, tugga tuggummi, och äta godis i döjon.
 • Kom ihåg att dojon är en plats där du får träning och kunskap. Tvivla aldrig att städa och hålla rent dojon.

Upp ställning

Träningen börjar när Sensei / Sempai (tränaren) ropar ”Seiretsu” Då springer vi och ställer upp oss i ”Yoi” i bältesordning med den högst graderade längst ifrån dörren.

Ha alltid en högre graderad framför och till höger om dig, eller en lägre till vänster. Har flera samma bälte, står den som är äldst eller har tränat längst främst åt höger. Systemet är till för att lägre graderade ska kunna ta efter de mer erfarna som står framför.

Just i vår Dojo står vi oftast 6-8 i bredd, med två mattor mellan varandra både framåt och åt sidan. Förbered dig innan uppställning med att se hur många andra karatekas det finns i din bältesordning och försök räkna ut var på Tatamin du hamnar. Det enklaste sättet är helt enkelt att välja ut den av dina kamrater som är närmast högre graderad än du, och bara följa efter hen i uppställningen.

När alla är uppställda kommer Sempai eller Shihan att säga:

 • Seiza” – (Sitt ner på knäna.) Vänster knä först i golvet.
 • Mokusu” – (Meditera) Slut ögonen och koncentrera dig på att andas med magen, in genom näsan, ut genom munnen. Slappna av och förbereda dig för träning genom att låta allt annat i livet – läxor, kompisar, jobb – stanna utanför Dojon. I Dojon finns bara Karate. Resten av livet finns kvar när du tränat klart.
 • Shomen ni rei” – (Buga mot Shomen) Buga mot flaggan i ca 1-3 sekunder. Minst lika länge som Sempai.
 • Sempai ni rei” – (Buga mot Sensei/ Sempai) – Buga mot Sempai. Lika länge som mot Shomen.
 • ”Otaga ni rei” – (Buga mot varandra) Vi reser oss upp på Sempais signal och bugar mot varandra. Efter hälsningscermonin börjar uppvärmning och tagning av närvaro.

Avslutning

Vid träningens slut ropar Sensei ”Seiretsu” igen, och vi ställer upp oss på samma sätt som i början. Cermonin upprepas på samma sätt med bugning och meditation.

Mer att tänka på

Respekt mot Karaten, Sensei och dina kamrater i Dojon är mycket viktigt. Du visar denna respekt genom att:

 • Träna det hårdaste du kan, målmedvetet och ärligt. Om övningarna är svåra och jobbiga, betyder det att du lär dig något, så ge inte upp!
 • Gör bara de övningar Sensei gett instruktioner om, för dina kamraters säkerhet.
 • Var alltid vänlig mot träningskamraterna. Framförallt om du är skickligare. Du har själv fått hjälp av de som var bättre än du, så försök återgälda tjänsten. Allt du ger kommer en dag tillbaka till dig – både bra saker och dåliga…
 • När Sensei talar, eller ställer en fråga svarar vi på tilltal med ett högt och kraftigt ”OSS”. Det betyder både ”ja” som svar på frågor, ”OK” när du fått ett kommando eller en hälsningsfras.
 • Prata endast om Sensei gett dig ordet. Håll dig till saker som rör Karate och träningen
 • När Sensei beskriver en teknik vi ska öva på står vi still i ”Yoi” vända mot honom. När han ropar ”Hajime” startar övningen. ”Yame” avslutar övningen omedelbart, även om du är mitt i en teknik.
 • Karate hör hemma i Dojon, tillsammans med andra Karatekas. Man får aldrig, aldrig visa sparkar eller slag i skolan, eller skryta för kompisarna hur högt man kan sparka, oavsett hur frestande det är att visa vad man kan. Det du lär dig i Dojon kan vara farligt för andra som inte är förberedda.
 • Missbruk av karate och reglerna som inte följs medför avstängning från klubben!

Yoi

Att stå i Yoi betyder att stå i färdig-ställning, att vara redo för vad som kommer. Som en sorts ”Givakt”-ställning.

 1. Dra in höger ben mot det vänstra samtidigt som du andas in och korsar dina knutna händer framför magen med den högra handen överst. Dra sedan armbågarna bakåt, precis som om du skulle göra ett slag mot någon.
 2. Släpp ut det högra benet igen så att du står axelbrett med fötterna vinklade snett utåt. händerna skjuts långsamt fram framför magen igen med händerna fortsatt knutna.
 3. I Yoi står man still. Blicken riktas framåt. Du ska vara beredd på strid, och då finns inget utrymme för att rätta till dräkten, klia sig eller titta på vad som händer utanför fönstret.

Nedan finns en länk till de kunskapskraven vi har till varje bälte. Där står alla slag, blockeringar och vilka Katas man behöver kunna till sitt nya bälte.